Ställningsbyggnation

Vi kommer från 2015 att erbjuda utbildning inom ställningsbyggnation.

Detta kommer att ske via sveriges byggindustriers kurskompendium och gälla den allmänna utbildningen enl AFS 2013:04 upp till nio meter.

Vi kommer även att börja använda ID06 till allt så information gällande det kommer också under 2015, ett kort till allt.

Kursinnehåll:

• AFS 2013:04
• Typfall, rör & koppling.
• Checklistor.

Minimikrav:

Kursdeltagaren skall vara 18 år fyllda.